ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย ร่วมต้อนรับ ผู้นำสตรีนานาชาติในการประชุม APEC WOMEN AND THE ECONOMY FORUM 2022

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย ให้การต้อนรับและนำเสนอโครงการให้อาชีพช่างทำผมกับแม่เลี้ยงเดี่ยวกับผู้นำสตรีนานาชาติในการประชุม APEC WOMEN AND THE ECONOMY FORUM 2022 Bangkok Thailand 🇹🇭โดยมี นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน 7-9-65

APEC Women and Economy Forum 2022 ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำAPECระดับสูง จากสมาชิก 21 ประเทศทั่วโลก เช่น อเมริกา ออสเตรเลีย ไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงค์โปร์ ฯลฯเพื่อกำหนดนโยบายด้านสตรีและเศรษฐกิจ การสร้างความสมดุลในบทบาทสตรี ส่งเสริมความเท่าเทียมในเชิงธุรกิจเศรษฐกิจ ธุรกิจเสริมสวยเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ส่งเสริมบทบาทสตรีในการเป็นผู้บริหารและผู้ประกอบกิจการในเชิงเศรษฐกิจ

 CHALACHOL Group  เป็นหนึ่งในธุรกิจด้านเสริมสวยที่เป็นเกียรติได้รับเชิญไปร่วมงาน เพื่อนำเสนอและสนับสนุนสตรีในด้านการประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจระดับโลกใน ครั้งนี้ CHALACHOL Group หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนอาชีพสตรีทุกท่านให้ก้าวมาสู่การเป็นผู้ประกอบการร้านเสริมสวย อย่างยั่งยืน
Message us