ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นำทีม นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล HIDA รุ่น 2 ม.ราชภัฎสวนสุนันทา บุกจังหวัดเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นำทีม นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตนวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล HIDA รุ่น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา บุกจังหวัดเชียงราย ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยเอาฤกษ์เอาชัยเริ่มจากพิธีแสดงมุทิตาจิตกราบถวายสักการะอายุวัฒนมงคล หรือวันคล้ายวันเกิด พระเมธีวชิโรดม ท่าน ว.วชิรเมธี 5 ทศวรรษ

ขอให้ท่านมีสุขภาพ สมบูรณ์ แข็งแรง อยู่เป็นขวัญ กำลังใจให้ญาติโยม ให้และศิษยานุศิษย์ทั้งหลาย ได้อาศัยบารมีของท่าน นานเท่านาน ณ ไร่เชิญตะวัน เชียงราย จากนั้นวันที่ 2 ในช่วงเช้า ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาสะเดาะเคราะห์แบบล้านนาโดย พระภาวนารัตนญาณ วิ.(ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต) ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ

ส่วนในช่วงบ่าย เข้าพบพระอาจารย์พบโชค เพื่อมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้ง ทั้งนี้ยังได้มอบข้าวสาร อาหารแห้ง และอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนวัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงรายอีกด้วย

Message us