“แก้มแหม่ม” มาแล้ว!!

ผ่าง ผ่าง ผ่าง super hiend ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน หากใครเรียกคุณพี่แหม่ม ว่าคุณแหม่มเมื่อนานมาแล้วนั้น บัดนี้ “คุณแก้มแหม่ม หรือ คุณศศิวิมล ดารารัตนโรจน์” นั้น แท้จริงแล้วเธอชื่อเล่นว่า “แก้มแหม่ม” มาตั้งแต่แรกคลอดแล้ว เนื่องจากตอนกำเนิดเกิดมานั้น คุณแม่ของคุณแก้มแหม่ม เห็นว่าคุณแก้มแหม่ม ผิวขาว ตาโต แก้มแดงเป็นฝรั่งมังค่า เลยให้ฉายา เอ๊ย!! ตั้งชื่อให้ว่า “แก้มแหม่ม” ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา เพราะฉะนั้นใครที่เรียกคุณแหม่ม หรือพี่แหม่ม โปรดเรียกใหม่ในชื่อเดิมว่า “แก้มแหม่ม” รับทราบโดยทั่วกันนะเจ้าคะ… คริๆ

Message us