“จี๊ด – อสิตา” หน้าบาน อสิตาอีโครีสอร์ต รับรางวัล THE BEST OF SHA 2021 สาขา ร้านอาหารดีเยี่ยม จัดโดย ททท และกระทรวงสาธารณสุข

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล The Best of SHA Awards 2021 แก่สถานประกอบการมาตรฐาน SHA จำนวน 160 รางวัล ที่ได้รับการคัดเลือกผ่านแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้ารับบริการจากนักท่องเที่ยวรวม 132,256 คนทั่วประเทศไทย วันนี้ที่ ศูนย์ประชุมกองทัพเรือ

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินโครงการ SHA มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยของการให้บริการด้านการท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มาตรฐาน SHA จึงเปรียบเสมือนตราสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาทั้งด้านสินค้าและบริการ

รวมทั้งด้านสุขอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีมาตรการทางสาธารณสุขเป็นหัวใจหลัก มาตรฐาน SHA ครอบคลุม 10 ประเภทกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปัจจุบันมีผู้ได้รับมาตรฐาน SHA แล้ว จำนวน 42,191 ราย โดยประเภทกิจการที่ได้รับมาตรฐาน SHA มากที่สุด 3 ประเภท ตามลำดับ ได้แก่ อันดับที่ 1. ภัตตาคาร ร้านอาหาร 2. สถานประกอบการที่พัก และโฮมเตย์ 3.ยานพาหนะ (ข้อมูล ณ วันที่ 7 มีนาคม 2565)

“คุณจี๊ด อสิตา วิมลไชยจิตร” กล่าวถึงงความรู้สึกในการรับรางวัลนี้ว่า “ดีใจมากค่ะที่ได้รับรางวัลนี้ ก็ขอขอบคุณที่ให้เกียรติกับอสิตารีสอร์ท จริงๆ อสิตาได้รับรางวัลมาเยอะมาก แต่ทุกครั้งที่ได้รับรางวัลเราก็จะตื่นเต้นดีใจทุกครั้ง และทางรีสอร์ทเราก็ไม่เคยจะอยู่นิ่ง เราจะพัฒนารีสอร์ทของเราตลอดเวลา และมั่นใจว่าเราจะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆ และขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่มาใช้บริการรีสอร์ทของเรานะคะ เราสัญญาว่าจะพัฒนาต่อไปและจะให้บริการทุกท่านจากหัวใจค่ะ ขอบคุณค่ะ”

สำหรับรางวัล The Best of SHA Awards 2021 เป็นรางวัลที่มอบแก่สุดยอดสถานประกอบการที่ดำเนินการตามมาตรฐาน SHA อย่างเคร่งครัด สม่ำเสมอและได้รับคะแนนจากการโหวตผ่านแบบประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้บริการทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมตอบแบบประเมิน จำนวนทั้งสิ้น 132,256 คน ในระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน – 20 ตุลาคม 2564 ซึ่งแบบประเมินดังกล่าวครอบคลุมเกณฑ์การประเมินในเรื่องของมาตรฐาน ความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) และมาตรฐานการท่องเที่ยวสีขาว (สะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

Message us