ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ให้การต้อนรับ พล.ต.อ เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเยี่ยมชมผลงานของโครงการ “อาชีวะยุคใหม่ สร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืน”

“อาชีวะยุคใหม่ สร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืน” พล.ต.อ เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา ประธานเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(อ.กรอ.อศ)
ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ประธานคณะอนุกรรมการ อ.กรอ.อศ สาขาอาชีพสุขภาพและความงามกล่าวให้การต้อนรับเยี่ยมชมผลงานของโครงการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาปทุมธานี

Message us