ดร.สุนทร อุรณานนท์ชัย ประธานกรรมการนโยบายวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ คุณอารยา อรุณานนท์ชัย ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล (คณบดี ) ร่วมรำลึก วันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ครบรอบ 30 ปี

ในวันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ดร.สุนทร อุรณานนท์ชัย ประธานกรรมการนโยบายวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
คุณอารยา อรุณานนท์ชัย ดร.ศักดิ์ชัย เจริญศิริพรกุล (คณบดี )พร้อมด้วยคณาอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ MBA KKU สมาคมศิษย์เก่า เข้าร่วมรำลึก วันสถาปนาวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ครบรอบ 30 ปี ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ ณ อาคารสุนทร – อารยา อรุณานนท์ชัย วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

ได้จัดให้มีกิจกรรม ต่าง ๆ ตลอดทั้งวัน มีพิธีทางศาสนา ทำบุญ ใส่บาตร และร่วมถวายภัตตาหาร หลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม และคณะสงฆ์วัดป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ และ ร่วมถวายเงินเพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร 6 ชั้น ตึกสงฆ์ อาพาธและแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น มี กิจกรรมเลี้ยงอาหารว่างและบริจาคสิ่งของโรงเรียนคนตาบอด จ.ขอนแก่น

Message us