ธรรมรัตน์ การย์สิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด และบริษัทในเครือ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564

พิธีบวงสรวงเจ้าที่ ไหว้ศาลประจำวัดวังโป่ง
เริ่มตั้งขบวนในการแห่กฐิน

นายธรรมรัตน์ การย์สิริเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด และบริษัทในเครือ อาทิบริษัท ไดนามิค เคมิคอล ซิสเต็ม จำกัด และ บริษัท เอ็นเนอร์จี เอ็กเปิร์ต จำกัด และบริษัท ที วาย เอ็น ทรานสปอร์ต จำกัด  เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2564 ณ วัดวังโป่ง อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา โดยยอดทำบุญในครั้งนี้รวม 1,715,090 บาท  

โดยแขกคนสำคัญในครั้งนี้ อาทิ  พล.ต.อ.นเรศ นันทโชติ, คุณจิราภัค หงส์หาญ, คุณรุ่งทิวา การย์สิริเลิศ, คุณอธิกร ตั้งชีวเจริญ, คุณสุลี วงษ์ลคร และคุณสุนิธิ ศรีสุทรพาณิชย์ ซึ่งเดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

บรรยากาศภายในงานช่วงเช้าประมาณเวลา 9 โมงเช้า มีพิธีบวงสรวงเจ้าที่ ไหว้ศาลประจำวัดโป่ง และหลังจากจบพิธีเริ่มตั้งขบวนในการแห่กฐิน โดยมี คุณธรรมรัตน์ การย์สิริเลิศ, คุณรุ่งทิวา การย์สิริเลิศ เป็นผู้ถือผ้าไตรนำหน้าขบวนแห่ พร้อมด้วยทีมงาน บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัดและบริษัทในเครือ รวมทั้งชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกันแห่ขบวน

เมื่อได้เวลาอันสมควรท่านพระครูศรีปริยัติวิสุทธิ์ ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เจ้าอาวาสวัดด่านใน เดินทางถึงวัดวังโป่งพร้อมขึ้นเทศนา เกี่ยวกับอานิสงฆ์การทำบุญทอดกฐิน ให้ทางญาติโยมฟัง จากนั้น คุณธรรมรัตน์ การย์สิริเลิศ พร้อมทางครอบครัว คณะเจ้าภาพ ร่วมถวายปัจจัย ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 1,002,000 บาท ของคณะเจ้าภาพบริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์ จำกัดและในเครือ ท่านเจ้าอาวาสวัดวังโป่งประพรมน้ําพระพุทธมนต์ให้กับแขกร่วมงานเป็นอันเสร็จพิธี

Message us