บริษัท เรนาสโซ มอเตอร์ จำกัด ในเครือ ชาริช โฮลดิ้ง และ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)

บริษัท เรนาสโซ มอเตอร์ จำกัด ในเครือ ชาริช โฮลดิ้ง นำโดย ประทีป สังวาลย์ ตัวแทนผู้บริหาร ร่วมกับ รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา พร้อมด้วย ผศ.ดร.สันทนีย์ ผาสุข รองอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถานประกอบการและสถานศึกษา ในการส่งเสริมให้นักศึกษาประกอบอาชีพและมีรายได้ โดยได้พัฒนาเรียนรู้ทักษะวิชาชีพจากประสบการณ์ตรง ซึ่งนับเป็นความร่วมมือกันครั้งแรก ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 60 พรรษาราชสุดาสมภพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

Message us