ศศมณฑ์ สงวนสิน นำทีม สโมสร Zonta จัด Zonta Rose Awards เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติซอนเชี่ยนผู้อุทิศตนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีอย่างต่อเนื่อง

Zonta Rose หรือ ดอกกุหลาบสีเหลือง สวยอ่อนหวาน กลิ่นหอมชวนชื่นใจ คือสัญลักษณ์ของซอนต้าสากล มาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1984 โดย ซอนเชี่ยน.วาเลรี เวบสเตอร์ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการซอนต้าสากล ภาค16 (ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์) สนับสนุนโดย ซอนเชี่ยน แมรี เมสัน หนึ่งในผู้ปลูกกุหลาบในประเทศออสเตรเลีย ร่วมกันเสนอให้ใช้ดอกกุหลาบ เป็นสัญลักษณ์ของซอนต้าสากล โดยได้เพาะพันธุ์กุหลาบขึ้นมาใหม่เป็นพิเศษ มีดอกใหญ่ สีเหลืองสด กลิ่นหอม และมีกลีบหนา แข็งแรงทนทาน  


ในที่สุด ซ.มัวรีน รอสส์ เจ้าของไร่กุหลาบในออสเตรเลีย สามารถเพาะพันธุ์กุหลาบใหม่ และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ให้กุหลาบพันธุ์นี้ชื่อว่า “Zonta Rose” กุหลาบเหลือง สัญลักษณ์ของซอนต้าสากล  มีความหมายเชิงสัญลักษณ์หลายประการ
ราก (The ROOTS) หมายถึง การก่อตั้งวัตถุประสงค์ พันธกิจ และประวัติความเป็นมา ของซอนต้าสากล

ลำต้น (The TRUNK)หมายถึง ความเข้มแข็งและความสามารถ ร่วมแรงร่วมใจกัน ยกระดับสถานภาพสตรี

กิ่ง (The BRANCHES)หมายถึง เครือข่ายและทิศทางของสโมสรต่างๆ ในซอนต้าสากล ซึ่งกำลังช่วยปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของสตรี

ใบ (The LEAVES)หมายถึง ความเจริญเติบโตของชีวิตส่วนตัวของซอนเชี่ยน และองค์กรของซอนต้า ก้าน (The STEMS) หมายถึง การเชื่อมโยงสโมสรและสมาชิกของสโมสรซอนต้า เข้าด้วยกัน
 
ดอกบานหลายดอกพร้อมกัน (The Multiple BLOOMS)หมายถึงความหลากหลายในสมาชิกภาพในขณะที่มีดอกตูม คือ สมาชิกใหม่ที่จะต้องได้รับการฟูมฟักและให้ความสำคัญดุจทรัพย์สินอันมีค่ายิ่ง
กุหลาบ (The ROSE) หมายถึงมิตรภาพและการสนับสนุนซึ่งกันและกันซึ่งถูกประคองอยู่ด้วยกลีบเลี้ยงสีเหลืองทอง อันเปรียบเสมือนหลักการของซอนต้า คือ ความซื่อสัตย์ และความน่าเชื่อถือ
กลิ่นหอม (The PERFUME) เป็นรางวัลที่เรามอบให้เพื่อผู้อื่น หมายถึง การให้บริการแก่ชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับโลก
 
Zonta Rose Day ตรงกับวันที่ 8 มีนาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับวันสตรีสากล โดยซอนต้าสากลกำหนดให้วัน Rose Day เป็นโอกาสในการยกย่องเชิดชูเกียรติสตรีผู้อุทิศตนเพื่อสาธารณประโยชน์ ในวัน Zonta Rose Day ของทุกๆปี ซอนต้าสากล ภูมิภาค 17 เขต 6 จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของสตรีเหล่านี้รวมถึงการมอบรางวัล Rose Awards เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติซอนเชี่ยนผู้อุทิศตนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรีอย่างต่อเนื่อง

Area Director สโมสรซอนต้า


 
ในปีนี้ ซอนต้าประเทศไทย ได้จัดให้มีการมอบรางวัล Zonta Rose Awards ทุ้งหมด7 รางวัล สำหรับซอนเชี่ยนไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้สตรีมีศักยภาพในการสร้างความสำเร็จในชีวิตและสามารถทำความดีช่วยเหลือสังคม พร้อมกับเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรซอนต้าในประเทศไทย ให้สังคมได้เห็นภาพการทำงานที่แท้จริง แต่ละสโมสรซอนต้าในประเทศไทยสามารถเสนอชื่อสมาชิกที่ได้รับการคัดเลือกมาเพียงหนึ่งท่าน โดยนายกของสโมสรเป็นผู้เสนอชื่อเท่านั้น ทั้งนึ้ ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจะต้องเป็นสมาชิกและทำคุณประโยชน์ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของZonta International มาไม่ต่ำกว่า 10 ปี
หลังจากนั้นทางคณะกรรมการ ของ สโมสรซอนต้าประเทศไทยจะเป็นผู้คัดเลือกให้เหลือเพียง7 ท่าน

…….. กล่าวว่า “สโมสรซอนต้าสากลหรือซอนต้าอินเตอร์เนชั่นแนล ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2462 โดยในปีนี้เรามีอายุ 104 ปีแล้ว ก่อตั้ง ณ เมือง บัฟฟาโล มลรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันมีสมาชิกทั่วโลกประมาณ 28,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสถานภาพสตรี โดยการจัดกิจกรรมในระดับท้องถิ่นถึงระดับสากล เพื่อเน้นการปรับปรุงสถานภาพของสตรีในทุกๆ ด้านเช่นการศึกษากฎ ไม้เศรษฐกิจด้านอาชีพด้านสุขภาพและสังคม สำหรับสโมสรซอนต้าประเทศไทยก่อตั้งมาแล้ว 54 ปีตั้งแต่ปี 2512 โดยศาสตราจารย์ท่านผู้หญิงพูนทรัพย์นพวงศ์ ณ อยุธยา”

ปัจจุบันเรามีสมาชิกรวมกัน ประมาณ 640 คนจาก 20 สโมสรกิจกรรมที่สโมสรต้าประเทศไทยได้จัดอยู่สม่ำเสมอเป็นประจำคือ1. กิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง 2. กิจกรรมรณรงค์การท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น 3. กิจกรรมรณรงค์ยุติการแต่งงานในเด็ก และ 4. กิจกรรมใหม่ที่สร้างประเทศไทยจะเน้นเพิ่มขึ้นคือกิจกรรมกิจกรรมรณรงค์เรื่องของการลดโลกร้อน เนื่องจากวันที่ 8 มีนาคมของทุกปีจะเป็นวันสตรีสากลหรือinternational wemen ‘s day และวันซอนต้าโรสเดย์ ในปีนี้ซานตาประเทศไทย มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมฉลองวันสำคัญนี้

โดยการจัดงานนี้เพื่อยกย่องสมาชิก เชิดชูเกียรติสมาชิก ซึ่ง บำเพ็ญประโยชน์ ในด้านต่างๆ โดยการมอบโล่เชิดชูเกียรติโรสอวอร์ด จำนวน7 รางวัลได้แก่รางวัลดีเด่นด้านการศึกษา รางวัลดีเด่นด้านกิจกรรมเพื่อสังคม รางวัลดีเด่นศักยภาพความเป็นผู้นำรางวัลดีเด่นด้านวิชาชีพรางวัลดีเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ รางวัลดีเด่นด้านการบริหาร และรางวัลดีเด่นด้านยกระดับสถานภาพสตรีโดยรางวัลทั้ง 7 รางวัลนี้จะมอบให้แก่สมาชิกที่ได้อุทิศตนทำงานอย่างตั้งใจและไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ย่อท้อเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของผู้หญิง ตามอุดมการของซอนต้าสากลที่ว่า We Build a Better World for Women and Girls หรือเราจะสร้างโลกให้น่าอยู่ขึ้นเพื่อสตรีและเด็กหญิง

โดยมีเหล่าเซเลบริตี้คนดัง อาทิ คุณหญิง ศศมณฑ์ สงวนสิน, คุณรัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์, คุณหญิงโรส ฯลฯ ตบเท้าเข้าร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่น

Message us