เซเลบคนดัง ร่วมฉลองอายุวรรณมงคล 60 ปี “ดร. ศักดิ์ชาย ศรีมานพ” พร้อม เททองหล่อ “พระพุทธวิสุทธิญาณดิลก”

เซเลบไฮโซ คนดัง ตบเท้าร่วม พิธีฉลองอายุวรรณมงคล 60 ปี ดร. ศักดิ์ชาย ศรีมานพ เจ้าของกิจการ วิษณุภัณฑ์ อ. ปากช่อง จ นครราชสีมา และพิธีเททองหล่อ ”พระพุทธวิสุทธิญาณดิลก“ เพื่อประดิษฐาน ณ ศาลา๕ รอบพระญาณดิบก สัดมกุฎคีรีวัน ต. โป่งตาลอง อ ปากช่อง จ นครราชสีมา

โดยมีผู้ร่วมแสดงความยินดี อาทิ นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1, ดร สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย, นาง กัลยากร ศรีมานพ, ดร. ศักดิ์ชาย ศรีมานพ, นายไพรัช โตสวัสดิ์ อธิบดีศาลปกครอง ศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น ภาค 4 , นางวาสนา โตสวัสดิ์ ภรรยาท่านอธิบดีศาลปกครอง , นายนพรัตน์ ทวี อดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณของรัฐสภา ฯลฯ

Message us