Mr. Remko Vleesch Dubois ประธานกรรมการบริหาร บ. Kirloskar Brothers ลงพื้นที่ อำเภอพานทองมอบถุงยังชีพ ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

Mr. Remko Vleesch Dubois  ประธานกรรมการบริหาร หรือ CEO บริษัท  Kirloskar Brothers (Thailand) Limited.: มอบถุงยังชีพจำนวน 200ชุด พร้อม น้ำดื่ม 100 แพ็ค ให้ กับ กลุ่มคนอำเภอพานทอง ซึ่งตั้งอยู่ ณ ต.พานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี และทางมูลนิธิฯ มูลนิธิจตุรธรรมประทีป อ.พานทอง จ.ชลบุรี  เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้เดือดร้อน ในเขต อำเภอพานทอง  โดยมี นาย ส่งศักดิ์ เหลืองอ่อน ประธานกลุ่มคนอำเภอพานทอง ให้การต้อนรับ พร้อมมอบพระพุทธรูปหลวงพ่อพุทธโสธร เป็นที่ระลึก ณ ศาลเจ้าหลวงปู่พระพรหมปฏิมากรณ์ อ.พานทอง จ.ชลบุรี

Message us