คุณโกมล ดารารัตนโรจน์” กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ซี.เอ.เอส. ที่เสียชีวิตแล้ว ด้วยสาเหตุเกิดสภาวะเส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลัน!!

ขอแสดงความเสียใจกับ “คุณแหม่ม – ศศิวิมล ดารารัตนโรจน์” ที่สูญเสียสามี คุณโกมล ดารารัตนโรจน์” กรรมการบริหารกลุ่มบริษัท ซี.เอ.เอส. ที่เสียชีวิตในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 ด้วยสาเหตุเกิดสภาวะเส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลัน โดยจะมีกำหนดการรดน้ำศพ และสวดอภิธรรมศพ ณ ศาลากวีนิรมิต (กลางน้ำ) วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร และจำมีกำหนดการตั้งบำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันที่ 20 – 23 กรกฎาคม (เว้นวันที่24 และ 25 ก.ค. เนื่องจากเป็นวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) และพิธีฌาปนกิจในวัน จันทร์ ที่  26 กรกฎาคม  2564 เวลา 14.00 น.

Super – hiend ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว “ดารารัตนโรจน์” มา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

Message us