ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. กล้าาญ ณ น่าน

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ร่วมแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร. กล้าาญ ณ น่าน เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี พร้อมมอบหนังสือ”ถอดรหัส 30 ปี ชลาชล”ให้กับ รศ.ดร.สาคร ชลสาคร คณบดีคณะคหกรรมศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการเรียนการสอนต่อไป❤️🇹🇭

มทรธัญบุรี

chalacholacademy

สมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย

Message us