“ดร.สมศักดิ์ ชลาชล” เตรียมขึ้นรับรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” จากกระทรวง พม.

เรียกว่าเป็นปีแห่งเกียรติยศจริงๆ สำหรับ”ดร.สมศักดิ์ ชลาชล” ที่ได้รับการเรียนเชิญให้เข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติ คือรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” จากกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ หรือกระทรวงพม. โดยจะเข้าเดินทางเข้ารับรางวัลนี้ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ถ. กรุงเกษม กรุงเทพฯ

Message us