ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ให้การต้อนรับ ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนลาว

นางสำลี บุบผาวัน ภรรยาอดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนลาว คนที่ 15 นายบัวสอน บุบผาวัน นำคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมร้าน CHALACHOL Gold สาขาคริสตัลปาร์ค โดยมี ดร.สมศักดิ์ ชลาชล ให้การต้อนรับ

Message us