Asita Eco Resort ได้รับรางวัล ASEAN Green Hotel Standard Award

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจ อสิตา อีโค รีสอร์ต ได้รับรางวัล Asean Green Hotel Standard Award จากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมี อธิบดีการกรมการท่องเที่ยว เป็นตัวแทนมอบ

คุณอสิตา วิมลไชยจิตร เจ้าของรีสอร์ต กล่าว “ดีใจมากที่ กระทรวงการท่องเที่ยว เห็นถึงความตั้งใจของเรา อสิตา อีโค รีสอร์ต ในการดำเนินธุรกิจที่ไม่ได้มุ่งเน้นแต่ผลประโยชน์ แต่มุ่งมั่นในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และคืนกำไรให้สังคม

เราได้ผ่านการตรวจสอบ ที่คณะกรรมการอาเซี่ยนมาตรวจเมื่อกลางปีที่แล้ว ทั้งเอกสาร ระบบ การนำมาปฎิบัติอย่างต่อเนื่อง หนึ่งวันเต็มเต็มตามรายการมาตรฐานเกือบ 30 หน้า ท้ายของวันนั่งฟังสรุปผล คณะกรรมการบอกว่า ไม่คิดว่ารีสอร์ตเล็กๆในต่างจังหวัดจะมีมาตรฐานเกินความคาดหวัง บางรายการทำมากกว่าโรงแรมใหญ่ๆ ที่เป็นเชน เสียอีก พอรู้ว่า เจ้าของนำระบบการบริหารจัดการของเชนนานาขาติที่เคยทำงานมานานถึง 20 ปีมา copy and paste เลยยิ้ม

เลือดของอสิตา เป็นสีเขียวค่ะ สืบเนื่องจากการที่ได้ดูแลโปรเจ็คสีเขียว ตอนสมัยทำงานให้ Accor และยังเป็น certified ISO auditor ทำให้ซึมซับว่า ความยั่งยืนเป็นกระบวนการของการใช้ชีวิตภายใต้ขอบเขตของทรัพยากรทางกายภาพ ธรรมชาติ และสังคมที่มีอยู่ ….. อยากเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมกันรณรงค์เพื่อโลกที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนของเรา

และถ้ามีเวลา ขอเชิญมาแวะพักผ่อนที่ อสิตา อีโครีสอร์ท กัน เพียง 1 ชม จากกรุงเทพ ทุกท่านจะได้รับรู้ว่า ทำไมรีสอร์ตถึงได้รางวัลนี้ จากคณะกรรมการอาเซี่ยนค่ะ”

ข้อมูลเพิ่มเติม : โครงการส่งเสริมการผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ G – Green เป็นโครงการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ประเทศการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือการเติบโตสีเขียว (Green Growth) ซึ่งเน้นการดำเนินงานโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วม การให้ความรู้ และการสร้างแรงจูงใจอย่างต่อเนื่อง โดยการตรวจประเมิน มอบคำรับรอง และโล่ตราสัญลักษณ์ตัว G – Green ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การผลิต การบริการ และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Message us